Toulky českou minulostí

997. schůzka: František Ferdinand zkouší míru na císařský kabát

Toulky českou minulostí

997. schůzka: František Ferdinand zkouší míru na císařský kabát
Arcivévoda František Ferdinand d'Este

Dvojka

Na této schůzce nás čeká opět jedinec s dlouhým jménem František Ferdinand Karel Ludvík Maria, používal však jenom toho Františka, nanejvýš to byl – zejména v pozdější době – František Ferdinand. Narodil se císařově bratrovi Karlu Ludvíkovi, byl to jeho nejstarší syn. Ve dvanácti se stal dědicem ohromného bohatství po svém strýčkovi z větve Habsburků, podle níž pak přidával přídomek podle jejího italského panství d´Este.

Ostatní také poslouchají