Toulky českou minulostí

91. schůzka: Václavova vláda, rok 1

Toulky českou minulostí

91. schůzka: Václavova vláda, rok 1
Tři výjevy nad vchodem muzea. Vlevo je založení cisterciáckého Zbraslavského kláštera Václavem II na konci 13. století, uprostřed založení Karlovy univerzity v roce 1348 Karlem IV a napravo Rudolf II a alchymisté.

Dvojka

Právě jsme se ocitli v roce 0. Tedy – ten letopočet svoje konkrétní číslo má, a to 1283, ale pro dvanáctiletého následníka trůnu Václava II. to byl skutečně rok 0. A svým způsobem i pro jeho zemi, neboť bylo zapotřebí začít znovu. O Václavovi, šestém českém králi.

Ostatní také poslouchají