Toulky českou minulostí

85. schůzka: Na den sv. Rufa (prolog)

Toulky českou minulostí

85. schůzka: Na den sv. Rufa (prolog)
Předběžná smlouva o dvojím sňatku mezi Jagellonci a Habsburky

Dvojka

"Král Rudolf chystá velikou válku. Je s ním uherský král a falckrabí Ludvík a Fridrich, purkrabí norimberský, a Menhart, hrabě tyrolský. Přemysl má jen jednoho přítele. Je to Jindřich, vévoda bavorský. Všichni ostatní se proti němu spikli, všichni ostatní na něho nevraží, všichni ostatní jej osočují. Vzbuzoval strach, vzbuzuje nenávist.

Ostatní také poslouchají