Toulky českou minulostí

840. schůzka: Prozatímní divadlo pro prozatímní národ

Toulky českou minulostí

840. schůzka: Prozatímní divadlo pro prozatímní národ
Prozatímní divadlo (1862)

Dvojka

7. září roku 1850 se v Muzeu Království českého na rohu ulice Nekázanky a Příkopů konala ustavující schůze Sboru pro zřízení českého Národního divadla. Za pět dní nato se v Platýzu sešla jeho první valná hromada a za svého předsedu zvolila – trochu provokativně – Františka Palackého, bezesporu vrcholnou autoritu mezi Čechy – na druhé straně však muže s těžkým škraloupem na nejvyšších místech. 

Ostatní také poslouchají