Toulky českou minulostí

745. schůzka: Tajný deníček B. P.

Toulky českou minulostí

745. schůzka: Tajný deníček B. P.
Portrét Boženy Němcové jako sedmnáctileté dívky

Dvojka

„Já podepsaný dosvědčuji tímto, že Janem Panklem, panským kočím, a Terezií Novotnou (oba katolického náboženství) zplozena byla dcera, kteráž 5. února 1820 od tehdejšího kooperátora, patera Herrmanna Praxmarera v přítomnosti paní Barbory Hauptmannové, městské hostinské, podle křesťanskokatolického obyčeje přijala křest a kteréžto dáno bylo jména Barbara. Na důkaz toho farní úřední podpis. Vídeň, fara Alservorstadt 10. listopadu 1831. Friedrich Goldhammer, farář.“