Toulky českou minulostí

744. schůzka: Slečna anebo burgfrajle Betty

Toulky českou minulostí

744. schůzka: Slečna anebo burgfrajle Betty
Toulky českou minulostí

Dvojka

Barunka byla čiperné, svěží stvoření. Neměla na samotě pod parkem mnoho družek, matka ji nemilovala. Když přijela ba­bička, zamilovala si ji Barunka ze všech dětí nejvroucněji, snad právě proto, že matka ji neměla ráda. Přestěhovala ji do své světničky, zahrnovala ji laskáním a drobné stvořeníčko přilnulo k ní vášnivě - nalezlo v babiččině náručí poprvé teplo mateřské lásky.

Ostatní také poslouchají