Toulky českou minulostí

743. schůzka: Tajemství Barunky Panklové

Toulky českou minulostí

743. schůzka: Tajemství Barunky Panklové
Ilustrace Adolfa Kašpara v knize Boženy Němcové Babička (vydání z roku 1934)

Dvojka

Vydejme se společně do jednoho krásného údolí, ale nejenom po březích Úpy se budeme procházet, neboť stop, směřujících přímo či nepřímo k tajemství Barunky Panklové, je víc. A kromě toho – u slova tajemství se nepozná, je-li užito v jednotném či množném čísle. Takže Tajemství Barunky Panklové může být jedno, ale také jich může být řada. A věru, je jich několik. A jsou na pokračování.

Ostatní také poslouchají