Toulky českou minulostí

731. schůzka: Chudý kejklíř

Toulky českou minulostí

731. schůzka: Chudý kejklíř
František Škroup – Josef Kajetán Tyl: „Kde domov můj?“ Národní hymna česká. Vydání s poznámkami upozorňujícími na vžité  chyby při interpretaci. Tisk, Praha 1918 (z knihy Státní hymna České republiky v proměnách doby)

Dvojka

„Divadlo... ach, divadlo! Divadlo není pouhý šašek a kratochvilník. Divadlo má vyšší zájem nežli je umrtvování času. Vyražení a kratochvíle jest toliko roucho, pod nímžto se vážný duch skrývá a v tomto kuklení přístup k lidskému srdci hledá. A divák má na to hleděti, abych si mohl z toho něco vybrati, v paměť uložiti a pro celý život s sebou domů vzíti.“ Josef Kajetán Tyl: Chudý kejklíř.

Ostatní také poslouchají