Toulky českou minulostí

690. schůzka: Kolik váží čest národa

Toulky českou minulostí

690. schůzka: Kolik váží čest národa
Průčelí Hankova domu v Hořiněvsi s kovovým reliéfem, který připomíná slavného rodáka a jeho životní krédo

Dvojka

Václav Hanka, který žil v letech 1791 až 1861 (pět měsíců mu chybělo do sedmdesátky), je jedním z nejrozporuplnějších mužů českého obrození. Žák Josefa Dobrovského, buditel, spisovatel, kostrbatě rýmující a nikterak talentovaný básník, odborník na českou mluvnici, leč v praktických záležitostech chybující, dlouholetý bibliotékář Národního muzea, náruživý vydavatel staročeských rukopisů, které jako by se mu přímo pletly pod nohy.

Ostatní také poslouchají