Toulky českou minulostí

657. schůzka: Profesor obrození

Toulky českou minulostí

657. schůzka: Profesor obrození
Rodný dům Josefa Jungmanna

Dvojka

„Když Jungmann vyvstal, byla čirá noc, když se s námi rozloučil, měli jsme již bílý den. Když Jungmann začal, byla pustá pláň, když dopracoval, byl on sám horou oblakově vysokou a kolem něho strmělo již celé pohoří velikánů, pevných, žulových to žeber českého života.“ Tato slova napsal Jan Neruda. Onen Jungmann, kterému je věnoval, byl pokřtěn jako Josef a k tomu dostal ještě druhé jméno Jakub.

Ostatní také poslouchají