Toulky českou minulostí

639. schůzka: Ne-li veliký, tedy malý blázen

Toulky českou minulostí

639. schůzka: Ne-li veliký, tedy malý blázen
Hodné dívky, špatní hoši – školní třída v Tyrolích (mezi 1835–48)

Dvojka

„Nechť se učí dítě jen to, kolik potřebuje pro svůj budoucí stav. Všechno, co jde na to, od zlého jest slouží pouze tomu, aby dítěti zamotalo hlavu a aby se z něj udělal ne-li velký, tedy malý blázen, jenž pak už nikdy nevěnuje svoji pozornost záležitostem, kterém mu před očima, ale zabývá se naproti tomu spekulacemi, čímž je vymýcena pohoda a láska k povolání a práci.“

Ostatní také poslouchají