Toulky českou minulostí

561. schůzka: O tajemství, kterak proti vodě plouti

Toulky českou minulostí

561. schůzka: O tajemství, kterak proti vodě plouti
šumavské lesy

Dvojka

Vysoko v srdci šumavských hvozdů, v záludných mokřinách, bažinách a rašeliništích, pramení horské vody a stékají v ručejích, potůčcích, bystřinách a říčkách mechem, kapradím a kamením dolů k úpatí pohraničního horstva. Tady na hřebeni není daleko od pramenů, tekoucích po českém svahu a končících v přítocích Vltavy, k pramenům, které se spojují, rostou, aby nakonec posílily kalné alpské vody veletoku Dunaje.