Toulky českou minulostí

444. schůzka: Segeš, Nivnický, Komenský

Toulky českou minulostí

444. schůzka: Segeš, Nivnický, Komenský
Jan Amos Komenský: Orbis sensualium pictus

Dvojka

V nivnickém mlýně se pravděpodobně narodil 28. března roku 1592. Martinovi a jeho ženě Anně jejich jediný syn Jan. Kdysi tak vášnivý až tragikomický spor o jeho rodiště nelze jednostranně rozhodnout, protože se nezachovala matrika a ani Komenského údaj o místě svého narození – na rozdíl od svých narozenin – výslovně nikde neuvedl.