Toulky českou minulostí

364. schůzka: Petr Vok z Rožmberka

Toulky českou minulostí

364. schůzka: Petr Vok z Rožmberka
Český Krumlov

Dvojka

Jednoho únorového dne roku 1526 došlo na Českém Krumlově k události, o níž se zmiňovali se zlomyslným zájmem všichni soudobí kronikáři. Pan Jindřich z Rožmberka dal uvrhnout do vězení tři úřední posly nejvyššího purkrabího a potom je přede všemi zámeckými obyvateli přinutil, aby snědli soudní obsílky napsané na pergamenu i přivěšené zemské pečeti s obrazem svatého Václava.

Ostatní také poslouchají