Toulky českou minulostí

29. schůzka: Staré pověsti české aneb Lucká válka

Toulky českou minulostí

29. schůzka: Staré pověsti české aneb Lucká válka
Staré pověsti české

Dvojka

Stále jsme hosty na území českých pověstí. Je to území bez mapy, bez záchytných bodů v čase i prostoru, bez možnosti opřít se o reálnou osobu či událost. I když... V případě lucké války to tak docela neplatí. Existuje několik důvodů k domněnce, že na rozdíl od všech ostatních staročeských bájí skrývá v sobě tato poslední drobný výsek zapomenutých skutečných dějů. Zpráva, kterou k nám vysílá, je však velice zašifrovaná...

Ostatní také poslouchají