Toulky českou minulostí

124. schůzka: Návrat domů

Toulky českou minulostí

124. schůzka: Návrat domů
Karel IV. byl zajímavý panovník

Dvojka

„Když jsme přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratry, ani sestry, ani koho známého. Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara Druhého celý sesul až k zemi...“