Toulky českou minulostí

1197. schůzka: Zachovej nám, Hospodine

Toulky českou minulostí

1197. schůzka: Zachovej nám, Hospodine
Císař František Josef I.

Dvojka

Když v Evropě roku 1914 vypukly projevy nepřátelství, bylo císaři Františku Josefovi I. osmdesát čtyři let. Vyhlášením války se prakticky odsoudil k tomu, být jen formálním vládcem rakousko-uherské monarchie. Do konce života císaři zbývala už jen dvě léta...