Toulky českou minulostí

113. schůzka: Příběh Oldřicha, Čecha z Portu Naonis

Toulky českou minulostí

113. schůzka: Příběh Oldřicha, Čecha z Portu Naonis
mnich

Dvojka

Slavná Národní knihovna pařížská chová ve svých zdech nejeden knižní poklad. Jenom jejich seznam by vydal na pořádný tlustospis. Takové tlustospisy skutečně existují. Pod jménem Latinus a číslem 2584 je v jednom takovém seznamu Národní knihovny v Paříži vytištěno: „Fratris Odorici bohemi de Foro Iulii descriptio partium Orientalium.“ Česky: „Bratra Oldřicha, Čecha z Furlánska, popis krajů východních.“

Ostatní také poslouchají