Toulky českou minulostí

11. schůzka: Germáni na scéně dějin

Toulky českou minulostí

11. schůzka: Germáni na scéně dějin
Posvátné runy

Dvojka

Překračujeme časové rozhraní, předěl starého a nového letopočtu. Putování minulostí nás dovedlo do světa, kde nic nezůstává na svém místě. Vstupujeme do časů nesčetných posunů lidských společenství, vcházíme do doby od roku 1 asi do roku 400 po Kristu, do doby římské. Pravda, Římané u nás nikdy nežili, a když, tak jenom na pár místech, takže pro naši zemi se název epochy příliš nehodí, ale – zvyk je železná košile...

Ostatní také poslouchají