Toulky českou minulostí

1045. schůzka: Kníže českých básníků No. 2

Toulky českou minulostí

1045. schůzka: Kníže českých básníků No. 2
rukopis

Dvojka

Pouze třem českým mistrům poezie udělil národ čestný, byť neoficiální titul „kníže českých básníků.“ Tedy, abychom byli úplně přesní, tak všichni tři byli čeští, ale jeden z nich byl ještě nadto moravský, totiž Jan Skácel. Tu tradici zahájil nesmrtelný Karel Hynek Mácha. Uprostřed se nachází poněkud kontroverzní Emil Frída, uměleckým jménem Jaroslav Vrchlický. A právě o něm vám chceme dnes podruhé vyprávět.

Ostatní také poslouchají