Téma

Politické vraždy - Karel Lažnovský a případ generála Eliáše. Připravil Pavel Hlavatý.

Téma

Politické vraždy - Karel Lažnovský a případ generála Eliáše. Připravil Pavel Hlavatý.
prozatimni_obrazek.png

Hradec Králové

Více z pořadu