Téma Plus

Čím jsou pro Čechy hranice státu? O tom, jak se antropologická konstanta mění ve státní kult

Téma Plus

Čím jsou pro Čechy hranice státu? O tom, jak se antropologická konstanta mění ve státní kult
Ukázka práce pohraničníků

Plus

Příběh našich novodobých hranic – tedy těch, které Československá republika měla po roce 1918 – by se dal stručně popsat jako cesta od otevřených a propustných hranic, jakými byly po většinu trvání první republiky (kromě jejího specifického konce), až k otevřeným a propustným hranicím polistopadovým. Ovšem s dlouhou výjimkou, kdy u nás v totalitním bezčasí vládla komunistická ideologie, po roce 1968 doplněná ještě o sovětská okupační vojska.
Pavel Hlavatý

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají