Spirituála

Nález chrámu, který přepisuje biblické dějiny

Spirituála

Nález chrámu, který přepisuje biblické dějiny
Spirituála

Vltava

Prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu. Pořad připravily Daniela Brůhová a Teresie Bečková.
Daniela Brůhová, Terezie Bečková

Ostatní také poslouchají