Spirituála

Hněv

Spirituála

Hněv
Spirituála

Vltava

Prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu.
Klára Jirsová, Terezie Bečková