Speciály

Byla Betlémská hvězda skutečným nebeským úkazem? Touto otázkou se zabývali mnozí astronomové

Speciály

Byla Betlémská hvězda skutečným nebeským úkazem? Touto otázkou se zabývali mnozí astronomové
Betlémská hvězda

České Budějovice

„Když se Ježíš narodil za dnů krále Heroda v judském Betlémě, hle, do Jeruzaléma přišli mudrcové od Východu a řekli: Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme totiž, jak vyšla jeho hvězda a přišli jsme se mu poklonit.“ Tento citát z Bible má náboženský a teologický význam. Jaký je ale jeho význam astronomický? Různé teorie připomíná ve speciálním vánočním pořadu ředitelka hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích Jana Tichá.
Filip Černý

Ostatní také poslouchají