Špalíček

Vzpomínka na malíře Chodska Jaroslava Špillara

Špalíček

Vzpomínka na malíře Chodska Jaroslava Špillara
Reprodukce autoportrétu Jaroslava Špillara

Rádio vašeho kraje

Malíř Chodska – tak byl často přezdíván akademický malíř Jaroslav Špillar, který převážnou část svého uměleckého života prožil na Chodsku. Svým dílem přispěl k významnému zviditelnění kraje pod Čerchovem.

Ostatní také poslouchají