Špalíček

Svobodná chasa

Špalíček

Svobodná chasa
Špalíček

Plzeň

Pro všechny dospívající je v každé době důležité a vyhledávané společenství vrstevníků. Na českém venkově v 19. století tuto úlohu plnila instituce tzv. svobodné chasy.
Zdeněk Vejvoda

Ostatní také poslouchají