Špalíček

Pytláci na Plzeňsku – v minulosti jim hrozilo vypíchnutí očí, oběšení nebo utopení

Špalíček

Pytláci na Plzeňsku – v minulosti jim hrozilo vypíchnutí očí, oběšení nebo utopení
Neznámý hajný pod Radyní, fotografováno kolem roku 1918

Plzeň

Pytláctví bylo v širším okolí Plzně na přelomu 19. a 20. století rozšířeno hlavně v rozlehlých lesích na Rokycansku, v okolí Starého Plzence a samozřejmě v Brdech. Poddaní se ho dopouštěli hlavně za účelem zajištění obživy, vrchnost naopak obvykle z důvodu  kratochvilných. Značný nárůst pytláctví byl v českých zemích spojený s obdobím třicetileté války, kdy se k pytlačení přidávalo i vojsko.
Michaela Vondráčková

Ostatní také poslouchají