Špalíček

Přástky našich předků – kolovraty, přeslice a veselá nálada

Špalíček

Přástky našich předků – kolovraty, přeslice a veselá nálada
Předení na kolovratu

Plzeň

Jak v minulosti probíhal společenský život v období adventu a dlouhých zimních večerů vůbec? Lidé se scházeli při společném draní peří nebo předení lnu a konopí. Na Chodsku platívalo pořekadlo: „Do Martina dere, po Martinu přede.“ Při společné práci čas rychle ubíhal, navíc se zpívalo, vyprávělo a nouze nebyla ani o nejrůznější rozpustilosti a šprýmy.
Michaela Vondráčková

Ostatní také poslouchají