Špalíček

Pomník Jindřicha Šimona Baara stojí na Výhledech už 90 let

Špalíček

Pomník Jindřicha Šimona Baara stojí na Výhledech už 90 let
Historická pohlednice památníku J. Š. Baara na Výhledech

Plzeň

Jindřich Šimon Baar, nejslavnější spisovatel Chodska a rodák z Klenčí pod Čerchovem, má svůj pomník na Výhledech. Na chodský kraj majestátně shlíží už 90 let. V jeho historii bylo ale několik pohnutých okamžiků.
Michaela Vondráčková