Špalíček

Lidová magie o slavnostech Božího Těla

Špalíček

Lidová magie o slavnostech Božího Těla
Procesí při slavnosti Božího Těla v Plzni roku 1891 (repro: časopis Plzeňsko, roč. 1923, č. 1)

Plzeň

Slavnost Těla a Krve Páně – lidově Boží Tělo – je jeden z důležitých pohyblivých svátků římskokatolické církve. Slaví se vždy ve čtvr­tek po svátku Nejsvětější Troj...