Špalíček

Co zachytily národopisné sběry řídícího učitele Františka Rádla z Dýšiny z roku 1894?

Špalíček

Co zachytily národopisné sběry řídícího učitele Františka Rádla z Dýšiny z roku 1894?
Sulislav, náves. Neznámý autor, kolem roku 1890

Plzeň

Nejen hmotné historické prameny, ale i písemné historické cennosti ukrývá ve svých sbírkách Národopisné muzeum Plzeňska. Do této kategorie spadá také několik rukopisných zápisů z  konce 19. století spojených se sběrem látky k dialektickému studiu před velkou Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895.
Michaela Vondráčková, Michal Chmelenský

Ostatní také poslouchají