Severočeský atlas

Tři roky pro řeku Labe

Severočeský atlas

Tři roky pro řeku Labe
Menhir Zakletý mnich u Drahomyšle na Lounsku

Sever