Severočeský atlas

Z Dolního Podluží až na vrchol Lužických hor

Severočeský atlas

Z Dolního Podluží až na vrchol Lužických hor
Menhir Zakletý mnich u Drahomyšle na Lounsku

Sever