Severočeský atlas

S Vladimírem Kaiserem o průběhu událostí 21. srpna 1968

Severočeský atlas

S Vladimírem Kaiserem o průběhu událostí 21. srpna 1968
Menhir Zakletý mnich u Drahomyšle na Lounsku

Sever