Severočeský atlas

Jáchym „Rodriguez“ Procházka

Severočeský atlas

Jáchym „Rodriguez“ Procházka
Menhir Zakletý mnich u Drahomyšle na Lounsku

Sever