Šalom alejchem

Zamezení šíření obsahů na podporu terorismu na sociálních sítích, hnutí Bojkot, stažení investic, sankce a restituce polských obětí šoa

Šalom alejchem

Zamezení šíření obsahů na podporu terorismu na sociálních sítích, hnutí Bojkot, stažení investic, sankce a restituce polských obětí šoa
Facebook - laptop - notebook - sociální sítě - sociální síť

Rádio vašeho kraje

Společnosti Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube se dohodly na společném postupu, který má zamezit šíření obsahů na podporu terorismu. Společnosti vytvoří sdílenou databázi k evidenci zobrazení teroristického násilí, videí určených adeptům terorismu stejně jako obsahů, které již byly po upozorněních odstraněny. Program má být uveden do provozu počátkem příštího roku.

Více z pořadu