Šalom alejchem

Sidon: Jom kipur je hlavně o radosti, Bílovice mají tři Stolpersteiny a co pro Židy znamenal Mnichov

Šalom alejchem

Sidon: Jom kipur je hlavně o radosti, Bílovice mají tři Stolpersteiny a co pro Židy znamenal Mnichov
Jom kipur končí troubením na beraní roh, šofar

Rádio vašeho kraje

Začne nejsvětější židovský svátek Jom kipur. V Bílovicích nad Svitavou vzpomínali na někdejší sousedy. A od podpisu mnichovské dohody uplyne 85 let. Co znamenala pro československé Židy?
Noemi Fingerlandová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají