Šalom alejchem

Den smíření

Šalom alejchem

Den smíření
Rabín Michael Dushinsky předvádí klanění vkleče až k zemi, které se provádí na Jom kipur

Rádio vašeho kraje

Od pátečního večera do soboty Židé slavili Den smíření – Jom kipur. Proč jsou němečtí Židé znepokojeni výsledky voleb? V 90 letech zemřela první dáma cembala Zuzana Růžičková.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají