Rok po roce

Rok 1936. Připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.

Ostatní také poslouchají