Rok po roce

Rok 1944. Připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.

Ostatní také poslouchají