Rendez-vous

Při zákazu skautu jsme se jenom přeregistrovali na svazarmovský střelecký oddíl a fungovali jsme dál, říká skaut Lubomír Melichařík (4/5)

Rendez-vous

Při zákazu skautu jsme se jenom přeregistrovali na svazarmovský střelecký oddíl a fungovali jsme dál, říká skaut Lubomír Melichařík (4/5)
Skautský vedoucí Lubomír Melichařík zvaný Bam z Hrachovce na Valašsku ve studiu Českého rozhlasu Zlín

Zlín

Do studia Českého rozhlasu Zlín zavítal dlouholetý skaut a skautský vedoucí Lubomír Melichařík zvaný Bam z Hrachovce na Valašsku. 
Pavel Vacek

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají