Reflexe: Hudba!

Právo na hudbu. Jak se autorský zákon promítá do dramaturgie orchestrů a rozhlasového vysílání

Reflexe: Hudba!

Právo na hudbu. Jak se autorský zákon promítá do dramaturgie orchestrů a rozhlasového vysílání
rozhlasový přijímač (ilustrační foto)

Vltava

Hudba a právo se setkávají na mnoha úrovních. Tématem těchto Reflexí je právo autorské, přesněji, jak nejrůznější poplatky z něj vyplývající ovlivňují, možná až deformují současnou hudební realitu.

Ostatní také poslouchají