Reflexe: Hudba!

Hudba po únoru 1948

Reflexe: Hudba!

Hudba po únoru 1948
Klement Slavický a Václav Dobiáš

Vltava

Přímý přenos koncertu byl ústředním bodem večera, ve kterém připomněl, co přinesla skladatelům změna politického režimu. Koncert dirigovaný Tomášem Braunerem nabídl skladby prorežimních i protirežimních skladatelů. A spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů zajišťuje kvalitní průvodní slovo.

Ostatní také poslouchají