Reflexe: Historie / Filozofie!

Privatizace a vznik elit: česká zkušenost

Reflexe: Historie / Filozofie!

Privatizace a vznik elit: česká zkušenost
Reflexe. Historie / Filozofie!

Vltava

Záznam debaty pořádané platformou Display - Sdružením pro výzkum a kolektivní praxi, kterou moderoval Tomáš Samek. Hovořili Milena Bartlová, Ondřej Lánský a Lukáš Kovanda.

Ostatní také poslouchají