Reflexe: Historie / Filozofie!

Mýty kmene Čechů. S Dušanem Třeštíkem o nejstarších pověstech českých

Reflexe: Historie / Filozofie!

Mýty kmene Čechů. S Dušanem Třeštíkem o nejstarších pověstech českých
Podle pověsti je ve stráni nad kaplí Siardus pohřbený

Vltava

Připravil Pavel Kosatík.

Ostatní také poslouchají