Ranní úvaha

Patočkův návrat filozofie

Ranní úvaha

Patočkův návrat filozofie
Jan Patočka (1971)

Vltava

Letošní dvojité výročí filozofa Jana Patočky – čtyřicet let od jeho úmrtí a sto deset let od narození, které si připomínáme právě dnes – spustilo řadu patočkovsky zaměřených úvah. V nich se v naprosté většině a skoro výhradně probírala filozofa oběť pro věc Charty 77, kterou Patočka ztvrdil nejenom politické gesto chartistů, ale především svou vlastní filozofii. Ta se jeho výsostným politickým činem dostala z katedrové akademické půdy probírání několika vět z Platonových dialogů a dalších tlustospisů do praktického života. Stala se praxí, vrátila se do ulic, kam patří, jak by řekl jiný letošní oslavenec, devadesátiletý český myslitel Ladislav Hejdánek.

Ostatní také poslouchají