Ranní úvaha

Ivan Štern: O kapitalismus se zasloužil tereziánský stát

Ranní úvaha

Ivan Štern: O kapitalismus se zasloužil tereziánský stát
Heinrich Friedrich Füger: Marie Terezie s rodinou

Vltava

Vlastně jsem k tomu dospěl náhodou. Původně jsem psal studii o počátcích našeho úřednictva. Čím hlouběji jsem se do tématu nořil, tím více jsem dospíval k poznání, že se tu rýsuje téma daleko důležitější – totiž podíl moderního absolutistického státu na vzniku a rozvoji kapitalismu.