Hovory

Fascinuje mě, jak se neumíme poučit z minulosti, myslí si historička Čapková

Hovory

Fascinuje mě, jak se neumíme poučit z minulosti, myslí si historička Čapková
Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Plus

„Dějiny mě zajímají a fascinují z mnoha důvodů – je to o způsobu uvažování, o procesech, které jsou kořeny toho, co vidíme dnes. Já se do archivů vždy těším, především když mám nastudovat nějaké osobní dokumenty, korespondenci, dopisy někoho třeba i úřadům. Tam je totiž vidět uvažování lidí a fascinuje mne na tom to, jak často jsou tyto situace podobné dnešku a zároveň, jak se neumíme poučit z minulosti,“ říká historička Kateřina Čapková.
Petr Vizina

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Úvod dnešních hovorů obstarají dvě zprávy. Prezident Petr Pavel se 10. května zúčastnil tradičního pietního aktu k uctění obětí holokaustu Romů a Sintů na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku. Naposledy památku romských obětí druhé světové války uctil na místě Václav Havel před 28 lety. A druhá zpráva. Dva ze čtyř pachatelů žhářského útoku ve Vítkově v roce 2009 byli podmínečně propuštěni ve dvou třetinách trestu. Pokusili se tehdy pálit romskou rodinu. Nejvážněji popálili tehdy dvouletou Natálii. Jak čte tyto zprávy zakladatelka pražského fóra pro romské dějiny? Jak je to vlastně se vztahem k menšinám? Platí, že většina je vždy v pokušení ty méně početné přehlížet. Hostem hovoru je historička Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.

  • Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si vás vlastně tak trošku dovolil pozvat. Byste mi osvětlil a jak vnímáte vy jako člověk, který se věnuje menšinám, historii menšin, tyto dvě zprávy, které jsou aktuálně nejdřív? Ta první nový prezident Pavel v letech tak já myslím, že ty dvě zprávy vlastně fungují dobře právě takto pospolu, že vlastně dobře rámují tu diskusi a to, že ta první zpráva je, je opravdu dobrá zpráva. Já musím říct, že když jsem jela na ten pietní akt v neděli do do let, takže vlastně už jenom to, že jsem jsme tam dlouho čekali v koloně aut, protože tam byl takový zájem o tento pietní akt. A samozřejmě i z důvodu toho, že se tam poprvé mnoho palec a dlouhé době objevil prezident, tak že mě to vlastně dojalo, že jsem, že celý ten pietní akt měl úplně jiný ráz. Ono to nesmírně důstojné nejenom tím, že tam pan prezident přijel, ale i jak se choval, jak důstojně se choval, co řekl, že tam byly teda nosí další zástupci jak parlamentu, Senátu a vlády. Takže to je to výborná zpráva. Myslím si, že takto takto je to vlastně mělo být již.

  • Tě, než půjdeme k té druhé zprávě, jakou podle vás symbolickou roli a hodnotu mají tato gesta? Můžeme to označit za gesta.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají