Ranní úvaha

Eva Janáčová: Buď silná a statečná

Ranní úvaha

Eva Janáčová: Buď silná a statečná
Kamila Kopřivová, autorka profilu Rabínka v zácviku

Vltava

„I když se v různých židovských denominacích lišíme mírou toho, jak moc dodržujeme nařízení, nikdy se nelišíme v tom, co je pro nás zásadní. Jeden Bůh, Tóra, pomoc potřebným, pohostinnost, snaha o zlepšení světa,“ píše v úvodu své nově vydané knihy rabínka Kamila Kopřivová.
Eva Janáčová

Ostatní také poslouchají